Етапи створення ОСББ

1. Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» №2866-14, редакція від 01.07.2015р.

2. Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» №417-19 від 14.05.2015р.

3. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004р. №1952-ІV.

І. СТВОРЕННЯ ІНІЦІАТИВНОЇ ГРУПИ

Мінімальна чисельність – три власники квартир або нежитлових приміщень. До складу ініціативної групи можуть входити  тільки лише власники квартир або нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку. Орендарі, квартиронаймачі не можуть бути ініціаторами створення ОСББ, за винятком, якщо орендодавець видав відповідне доручення.

Мета групи: скликання установчих зборів, підготовка роз’яснювальної роботи, підготовка проектів документів для розгляду на установчих зборів, запит у Держреєстр прав.

ІІ. ФОРМУВАННЯ РЕЄСТРУ СПІВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ

Без наявності даних ініціативна група не зможе у законний спосіб організувати проведення установчих зборів: відомості про всіх власників багатоквартирного будинку, документ із зазначенням загальної житлової площі кожного власника квартири.

ІІІ. СКЛИКАННЯ УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ

Ініціативна група зобов’язана проінформувати кожного співвласника багатоквартирного будинку про дату проведення установчих зборів не пізніше ніж за 14 календарних днів до визначеної дати. Повідомлення має бути оформлене письмовій формі. Згідно законодавства передбачено два способи передання повідомлення: вручити «у руки» під розпис» або відправити рекомендованим листом.

ІV. ПІДГОТОВКА СТАТУТУ

Статут у двох примірниках підписує Голова установчих зборів або вповноважена зборами особа. Підпис на Статуті необхідно завірити нотаріально. На сьогодні чинний Типовий Статут, затверджений наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 27.08.2003р. №141, в якому відповідно до «Прикінцеві положення» суперечать Закону України №417, який вступить в силу з 01.07.2016р. Рекомендується розробити новий Статут.

V. ПРОВЕДЕННЯ УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ

Установчі збори розпочинаються з обранням Голови зборів, секретаря зборів та   лічильної комісії. Заздалегіть провести обрахунок голосів пропорційно до загальної площі квартири чи нежитлового приміщення співвласника в загальній площі квартир і нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку.

ПРИКЛАД: У будинку 120 квартир і нежитлових приміщень, загальна площа яких

становить 5000 кв.м. Громадянину А. належить квартира Б, площею 100 кв.м.

Частка площі квартири громадянина А. у загальній площі квартир і нежитлових приміщень становить: 100 кв.м./5000 кв.м.*100% = 2%.         

VI. ПИСЬМОВЕ ОПИТУВАННЯ

Якщо рішення про створення ОСББ під час голосування на установчих зборів не набрало достатньої кількості голосів «за» або «проти», то згідно Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирних будинків» №2866 передбачено новий механізм – проведення письмового опитування співвласників, які не голосували на установчих зборів. Таке опитування може бути проведено не пізніше ніж за 15 календарних днів з моменту проведення установчих зборів. Письмове опитування проводиться ініціативною групою.

VIІ. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ

процедура державної реєстрації ОСББ є аналогічною державній реєстрації юридичних осіб. Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», для проведення реєстрації ОСББ як юридичної особи вповноваженій установчими зборами особі необхідно подати державному реєстраторі такі документи:

- заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи відповідної форми;

- два примірники Статуту ОСББ;

- примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення про створення ОСББ і затвердження його Статутом. Цим документом є протокол установчих зборів.

Адреса Кузнецовського управління юстиції Рівненської області:

майдан Незалежності, 4 (приміщення Укрпошти, вхід із заднього двору) конт.тел.: (03636) 2-14-89

VII. ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ БУДИНКУ

Колишній балансоутримувач (КМКП) протягом 3 місяців після державної реєстрації ОСББ повинен передати примірник технічної та іншої передбаченої законодавством документації на будинок:

-  підстава прийнята будинку до експлуатації;

-  технічний паспорт;

-  плани інженерних мереж.

Якщо така документація відсутня, то колишній балансоутримувач протягом півроку після державної реєстрації ОСББ відновлює її за ВЛАСНИЙ РАХУНОК!


Корисні посилання

Презентаційний матеріал щодо створення ОСББ та роботи Фонду енергоефективності 

Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні

Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку 

Закон України Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

Новий закон про ОСББ: що зміниться? (Інфографіка)

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИЙ БУДИНОК КРОК ЗА КРОКОМ» КНИГА 2. «КРОК ДРУГИЙ: ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОСББ

ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ

ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ: СТВОРЕННЯ ТА ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ

ТИПОВИЙ СТАТУТ об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

Про затвердження Порядку зберігання протоколів зборів співвласників багатоквартирного будинку та розміщення інформації про рішення, прийняті такими зборами № 109 редакція від 24.02.2016

Кроки ОСББ  на реалізацію заходів у 2021 році, передбачених Програмою співфінансування ремонтів багатоквартирних житлових будинків у Вараській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Вараської міської ради від 27.11.2020 №22 (далі Програма):

 

Крок 1. ОСББ повинно підготувати та направити лист на ім’я міського голови щодо виділення коштів із додатками у відповідності до Програми, а саме:

1. Лист;

2. Додаток 1 до Програми «Проєктна заявка»

в т.ч. Додатки до заявки:

2.1.Свідоцтво про реєстрацію ОСББ//Управителя (копія).

2.2. Протокол Загальних зборів співвласників;

3. Розрахунки, які обгрунтовують показники видатків бюджету (дефектний акт, кошторис (при складанні кошторисної документації залучати місцевих  спеціалістів з кваліфікаційними сертифікатами) на виконання робіт та розрахунки  в 3 примірниках підписані головами ОСББ та засвідчені печаткою ОСББ (за наявності)).

Подані документи перевіряються відділом комунальної власності міста, начальник відділу комунальної власності засвідчує своїм підписом і несе на погодження/підпис керівнику головного розпорядника бюджетних коштів -міському голові м.Вараш.

Контактні телефони відділу майна комунальної власності міста

Савченко Ірина Іванівна – 2-46-64

Макарчук Людмила Іванівна –2-49-97

Мацюк Ніна Миколаївна – 3-12-01

Після засідання конкурсної комісії з перевірки та відбору проєктних заявок для участі  у  Програмі,  якщо для Вашого ОСББ погоджено виділення коштів, переходимо:

ОСББ, які в попередні роки не брали участь у Програмах щодо співфінансування до Кроку 2, а

ОСББ, які брали участь у Програмах щодо співфінансування до Кроку 3.

До кроку 1 скачати шаблон листа

Крок 2. ОСББ повинно підготувати та направити лист до територіального органу казначейства (УДКСУ у м.Вараші Рівненської області) для подальшого їх опрацювання із додатками:

- реєстраційна картка розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів)  в 2 примірниках.

Територіальний орган казначейства повертає (надає) ОСББ наступні документи, в яких зазначено код одержувача (п’ятизначне число):

- один примірник заповненої Реєстраційної картки (оригінал) з відповідною відміткою про введення до бази даних Єдиного реєстру;

довідка про включення розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) до Єдиного реєстру за формою згідно з додатком 2 до Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, затвердженого Наказом МФУ від 22.12.2011 №1691.

Після цього Ваше ОСББ буде включено до Мережі головного розпорядника бюджетних коштів - виконавчого комітету Вараської міської ради. ОСББ переходять до Кроку 3.

До кроку 2 скачати шаблон листа 

До кроку 2 скачати бланк реєстраційної картки

 

Крок 3. Виконавчий комітет Вараської міської ради надає ОСББ наступні документи:

реєстри змін розподілу показників зведених кошторисів на 2021 рік та реєстри змін розподілу показників зведених планів асигнувань спеціального фонду місцевих бюджетів на 2021 рік, які готує відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Вараської міської ради.

Контактні телефони відділу бухгалтерського обліку та звітності (каб.208,209,217) Шумра Альона Олексіївна – 067 363 1235 (телефонувати з 08-00 до 17-00, крім вихідних та святкових днів)

Далі в трьохденний термін ОСББ повинно підготувати та подати на погодження міському голові довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2021рік та довідку про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів на 2021 рік   в 3 примірниках:

Один примірник буде залишатися у відділі бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Вараської міської ради (каб.208,209,);

Другий і третій примірник подається в територіальні органи казначейства;

 після опрацювання територіальний орган казначейства Третій примірник повертає ОСББ з відміткою «Взято на облік».

До кроку 3 скачати довідку про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2021 рік

 

Крок 4. ОСББ повинно звернутись в територіальні органи казначейства для відкриття рахунку. Керуватись при відкритті рахунку необхідно наказом Міністерства фінансів  України «Про затвердження ПОРЯДКУ відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України» від 22.06.2012 № 758. (Зверніть увагу бланки часто змінюються).

 

Повна назва територіального органу казначейства та адреса:

Управління Державної казначейської служби України у м.Вараші Рівненської області/ м-н Будівельників, 2 (3 поверх направо)/ контактні телефони

Бухгалтерія (відкриття рахунків/подача звітів):

Малюк Інна Віталіївна- 3-14-14

Відділ надходжень та видатків (пакет фінансових та платіжних документів для проведення оплати):

Коробка Ірина Володимирівна та/або Остапчук Марина Іванівна- телефон 3-11-83

Комп’ютерний (забезпечення програмного продукту, консультації):

Козодой Владислав Володимирович- 3-19-77.

 

Перелік документів які необхідно подати до територіального органу казначейства для відкриття рахунку (детальніші роз’яснення надані органом казначейства нижче в розділі «Роз’яснення територіального органу казначейства»):

1. Лист на ім’я керівника територіального органу казначейства.

2. Заяву про відкриття рахунку Форма заяви є регламентованою та визначена в додатку 6 до Порядку № 758 (1 примірник).

2. Картку зі зразками підписів і відбитком печатки. Форма картки наведена в додатку 7 порядку Для відкриття рахунку оформлюються два ідентичні примірники картки. Картки посвідчуються нотаріально. Разом із карткою подається супровідний лист за підписом особи, яка згідно з цією карткою має право першого підпису (2 примірники).

3. Крім того разом з карткою подаються копії сторінок паспорта осіб, які зазначені в картці, Копії містять фото, прізвище, дату народження, інформацію про дату видачі та орган, що видав його, місце реєстрації особи.

4. Копії документу про присвоєння особам ідентифікаційного номера.

Копії документів засвідчуються підписами їх власників та відповідальна особа робить запис «Згідно з оригіналом», розшифровує посаду, підпис, ініціали, прізвище та дату засвідчення копії.

5. Копії документів, що посвідчують повноваження зазначених у картці осіб. У Вашому випадку це протокол зборів співвласників про призначення голови правління. Копії цих документів засвідчуються підписом посадової особи, яка підтверджує відповідність копії оригіналу. Робиться напис «Згідно з оригіналом», ставиться дата, посада, підпис, прізвище та ініціали і завіряється печаткою установи.

6. Копію довідки про включення одержувача бюджетних коштів до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (1 примірник)

7. Між казначейством та ОСББ підписується договір про здійснення розрахунково-касового обслуговування. Договір складається за встановленою формою (додаток 1 Порядку) і містить предмет договору, права і обов’язки сторін, порядок розв’язування спорів, строки дії договору, порядок його зміни і припинення, інші умови.

8. Орган казначейства, після відкриття рахунку отримує від органу Державної фіскальної служби повідомлення про взяття рахунку на облік. Після цього протягом трьох робочих днів з дня отримання повідомлення орган казначейства надає клієнту повідомлення про відкриття рахунку (додаток 10 Порядку). Після отримання повідомлення клієнт зобов’язаний подати перелік рахунків, якими можуть розпоряджатися зазначені в картці із зразками підписів особи.  Форма наведена в додатку 8 Порядку (2 примірники).

9. Заявка про надання доступу до системи подання електронної звітності АС «Є-Звітність» (2 примірники). Заявка подається на кожну особу, яка має мати КЕП кваліфікований електронний підпис і буде здійснювати введення, формування, підписання та відправку звітності до територіального органу казначейства.

До кроку 4 скачати фірмовий бланк

До кроку 4 скачати заяву про відкриття рахунків

До кроку 4 скачати заявку про про надання доступу до системи подання електронної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів і державними цільовими фондами АС «Є-Звітність»

До кроку 4 скачати картку із зразками підписів та відбитка печатки

До кроку 4 скачати перелік рахунків

До кроку 4 скачати роз'яснення "Як засвідчуються копії документів, які подаються до територіальних органів казначейства"

Крок 5.  ОСББ заключає договори з підрядником враховуючи вимоги Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року №922-VIII щодо проведення процедури закупівлі на електронному майданчику через систему «Прозоро».

Зокрема зазначаємо, що з 19.04.2020 року вступив в дію Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель» від 19.09.2019 №114-IX.

Сума договору 80% не може бути більшою ніж сума коштів, яка виділена із місцевого бюджету. Договір реєструється в територіальних органах казначейства протягом 7 робочих днів з моменту підписання шляхом подання реєстру зобов’язань в 2 примірниках.

Після виконання робіт підписаний акт виконаних робіт реєструється в територіальних органах казначейства протягом 7 робочих днів з моменту підписання шляхом подання реєстру фінансових зобов’язань в 2 примірниках та здійснюється оплата за надані послуги/виконані роботи на підставі платіжного доручення (в 2 примірниках).

 

Крок 6.  Одночасно з платіжними дорученнями, на оплату виконаних робіт, які ОСББ несе в територіальний орган казначейства, необхідно подати до відділу бухгалтерського обліку та звітності (каб.208,209,217) наступні документи:

 • Копію квитанції (платіжного доручення, тощо) про сплату ОСББ 20% вартості робіт власними коштами;
 • Копію договору на здійснення технічного нагляду під час виконання ремонту житлового будинку.
 • Заявку про виділення коштів з рахунків місцевого бюджету на рахунки головного розпорядника бюджетних коштів в 2 примірниках.

Один примірник подати в фінансове управління Вараської міської ради (3 поверх адмінбудівлі виконавчого комітету Вараської міської ради наліво, каб.307), у відповідності до якого буде профінансовано головного розпорядника;

Другий примірник подати в відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Вараської міської ради, у відповідності до якого буде профінансовано ОСББ.

 

До кроку 6 скачати заявку (пропозиція) про виділення коштів з рахунків місцевого бюджету на рахунки головного розпорядника бюджетних коштів

Крок 7. ОСББ подає із супровідним листом до територіального органу казначейства через Електронну систему «Є-Звітність»  https://www.treasury.gov.ua/ua/elektronne-podannya-zvitnosti-ye-zvitnist  :

Щомісяця не пізніше 10 числа (кожному ОСББ встановлюється термін здачі в системі «Є-Звітність»- Календар подачі звітності)

 "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (форма N 7д, N 7м) (додаток 7 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів) в електронному вигляді через систему Є-Звітність.

Щокварталу не пізніше 7 числа (кожному ОСББ встановлюється термін здачі в системі «Є-Звітність»- Календар подачі звітності)

"Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" (форма N 4-3д, N 4-3м) (додаток 4 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів ) в електронному вигляді через систему Є-Звітність.

 "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (форма N 7д, N 7м) (додаток 10 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів) в електронному вигляді через систему Є-Звітність.

До кроку 7 скачати фірмовий бланк 

 

Крок 8. Після виконання ремонту житлового будинку ОСББ має подати у відділ майна комунальної власності міста завірені копії наступних документів:

1. Договір на виконання капітального  ремонту житлового будинку ОСББ  між підрядником та ОСББ.

2.  Дефектний Акт до кошторису.

3. Кошторис на виконання ремонту житлового будинку.

4. Договір на здійснення технічного нагляду під час виконання ремонту житлового будинку з додатками.

5. Акти приймання виконаних будівельних робіт (Ф №КБ-2в) на 80%, 20%.

6. Довідки  про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (Ф №КБ-З) на 80% , 20%.

Крок 9. Відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» від 11.02.2015 р. № 183-VIII розпорядники, одержувачі бюджетних коштів (ОСББ), органи Пенсійного фонду, комунальні державні підприємства, а також фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування зобов’язані оприлюднювати на єдиному веб-порталі використання публічних коштів (http://e-data.gov.ua) інформацію про використання коштів.

Перелік інформації, який підлягає розміщенню на веб-порталі згідно із законом.

Інформація про кошти державного та місцевого бюджетів:

обсяги бюджетних призначень обсяги видатків та наданих бюджетних кредитів;

інформація про укладені договори (вартість, ціна, кількість, обсяг платежів, строк дії тощо);

 інформація про стан виконання договорів (предмет, виконавець, вартість, ціна, обсяг платежів тощо);

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/articles/obig-informatsii-u-publichniy-sferi/portal-ye-data-reyestruyemosya-ta-pratsyuyemo/

Усі необхідні бланки розміщені на Сайті для бухгалтерів бюджетних установ в рубриці БЛАНКИ.

Таблиця необхідних кодів 

 

Шифр

Код

Назва

Код бюджету

17 532 00000

Бюджет Вараської міської територіальної громади

Код одержувача

*****

*****Даний п’ятизначний код зазначений внизу реєстраційної картки розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) 

Код відомчої класифікації

02

Виконавчий комітет Вараської міської ради

КПКВК МБ (Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)*

0217310

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 

КЕКВ (код економічної класифікації бюджету)

3210

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

КОПФГ Організаційно- правова форма

***

***Дані зазначені у ваших установчих документах

Назва фонду

1

Спеціальний фонд

Рівень мережі

2

обласний

Рівень розпорядника коштів

9

Одержувач бюджетних коштів

Код УДКСУ

1752

УДКСУ у м.Вараші Рівненської області

Код за ЄДРПОУ

37888148

УДКСУ у м.Вараші Рівненської області

МФО банку

820172

ДКСУ м.Київ

Код за ЄДРПОУ головного розпорядника

03315879

Виконавчий комітет Вараської міської ради

1

Роз’яснення територіального органу казначейства

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,

необхідних для відкриття в органі Казначейства рахунків

одержувачам бюджетних коштів

Супровідний лист за підписом особи, яка згідно з карткою із зразками підписів та відбитка печатки має право першого підпису.

Оформлення ( текст) супровідного листа:

«  Відповідно до наказу Міністерства Фінансів України від 22.06.2012 № 758 “Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України ” з метою відкриття рахунків надаємо зразки підписів та відбитка печатки, які просимо вважати обов’язковими для підписання документів і під час здійснення операцій за рахунками.

 Додатки:

1.Картка із зразками підписів та відбитка печатки на 2 арк. в 2 прим.;

2.Копія наказу ( протоколу)  на призначення № дата на 1 арк. в 1 прим;

3. … (вказати всі накази на призначення та надання права підпису);

4. Копії сторінок паспорту та (ідентифікаційного номера) на ...(вказати на всіх, хто включений у картку) на ….арк. в 1 прим.;

і т.д…. »

 

2

Картка із зразками підписів та відбитка печатки, додаток 7 до  Порядку

 ( 2 примірники).

Основні вимоги щодо оформлення:

 • повне найменування юридичної особи, що відповідає статутним документам, її місцезнаходження;
 • найменування організації вищого рівня: назва організації, яка координує діяльність клієнта або якій клієнт підпорядкований чи до складу якої входить;
 • найменування органу Державної казначейської служби України: Управління Державної казначейської служби України у м.Вараші Рівненської області, код за ЄДРПОУ 37888148;
 • в картці зазначаються зразки підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунком та підписувати розрахункові документи;
 • назва посад осіб, які зазначені в картці і які мають право першого або другого підпису має відповідати наказам на призначення і надання права підпису;
 • засвідчення картки: засвідчується нотаріально або підписами керівника (заступника керівника) та печаткою установи/організації, яка координує діяльність клієнта або якій клієнт підпорядкований чи  до складу якої входить.

3

Копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які  зазначені в картці із зразками підписів (1 примірник).

Копії цих документів (протоколів, наказів на призначення)  засвідчуються підписом посадової особи, яка підтверджує відповідність копії оригіналу, про що робиться напис «Згідно з оригіналом», проставляються  посада, підпис, прізвище та ініціали особи, яка вчинила напис та дата засвідчення копії і завіряються печаткою з найменуванням відповідної установи.

4

Копії документів про надання права першого та другого підписів (1 примірник).

Копії цих документів (протоколів, наказів)  засвідчуються за аналогією засвідчення документів  п. 3.

 

 

5

Копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру осіб, що мають право першого та другого підпису згідно з карткою із зразками підписів та відбитком печатки (1 примірник).

 Це  копії сторінок паспорта громадянина України, які містять прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, фотокартку(и), що відповідає(ють) його вікові, та дату(и) її (їх) вклеювання, номер паспорта громадянина, дату видачі та найменування органу, що видав документ, інформацію про громадянство (якщо особа є нерезидентом) осіб, які зазначені в картці або тимчасовій картці із зразками підписів та відбитка печатки.

Копії зазначених документів засвідчуються підписами їх власників. Крім того, відповідальною особою  клієнта, яка засвідчує копію, вчиняється напис «Згідно з оригіналом» і з зазначенням її посади, підпису, ініціалів, прізвища та дати засвідчення копії.

6

Копія довідки про включення розпорядника(одержувача) бюджетних коштів до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів (1 примірник).

Засвідчення: копія довідки засвідчується підписом керівника Управління казначейства та печаткою.

7

Заява про відкриття рахунків встановленого зразка, додаток 6 до Порядку

(1 примірник).

Заяву підписує керівник та головний бухгалтер або інші особи, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів та відбитка печатки надано право першого та другого підписів.

8

Заявка про надання доступу до системи подання електронної звітності  АС «Є-Звітність» (2 примірники).

Заявка подається на кожну особу,яка має мати електронно-цифровий підпис і буде здійснювати введення, формування, підписання та відправку звітності до Управління казначейства. Для здійснення повного циклу формування звітності мінімально достатньо 2 користувачів з типами «Головний бухгалтер» та «Керівник», які мають відповідні повноваження щодо підписання.

Заявка про надання доступу доступна за адресою: www.treasury.gov.ua 

 

Заявка на закриття рахунків скачати

 

Примітка:

Питання відкриття рахунків регламентується Порядком відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 22.06.2012 № 758.

Попередньо, перед поданням документів на відкриття рахунків розпоряднику або одержувачу бюджетних коштів необхідно зареєструватись в Єдиному реєстрі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (далі ЄР) шляхом подання до Управління казначейства Реєстраційної картки встановленого зразка в 2 примірниках з супровідним листом та копією належним чином зареєстрованого (затвердженого) установчого документа, засвідчена в установленому законодавством порядку. Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів юридичних осіб – підприємців та громадських формувань, установчі документи в паперовій формі не подають. Питання реєстрації  в ЄР регулюється Порядком формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 22.12.11 № 1691.

 

Після відкриття рахунків в територіальному органі казначейства, та заключенні договору «Про здійснення розрахунково-касового обслуговування» ОСББ повинно звернутись до Управління Казначейства з носієм інформації (флешка)  для отримання програмного забезпечення,  яке використовується в процесі реєстрації зобов’язань та платіжних документів. За програмним забезпеченням та за консультацією по його встановленню і експлуатації звертатись до головного спеціаліста інформаційних технологій УДКСУ у м.Вараші Рівненської області – Козодой Владислав Володимирович- 3-19-77.

Орган Казначейства при здійсненні видатків шляхом проведення платежів з рахунків одержувача бюджетних коштів (ОСББ) надає ОСББ виписки з рахунка про здійснені операції за результатами попереднього операційного дня з відміткою у вигляді відбитка штампа встановленого зразка та підписом казначея.

Основними законодавчими та нормативно - правовими актами, що регулюють казначейське обслуговування, з якими Вам необхідно ознайомитись є:

 • Бюджетний кодекс;
 • Порядок реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затверджений наказом Міністерства фінансів від 02.03.2012р. №309,
 • Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів затверджений наказом Міністерством фінансів від 23.08312р. №938,
 • Наказ МФУ №57 від 28.01.2002 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету»;
 • Наказ ДКСУ №213 від 19.07.2019 «Про внесення змін до Методичні рекомендації щодо переліку підтвердних документів, для реєстрації бюджетних зобов’язань, бюджетних фінансових зобов’язань та проведення платежів»;

Усі учасники бюджетного процесу повинні дотримуватись цих порядків при обслуговуванні в Управлінні Казначейства.

      Що таке бюджетні зобов’язання, та бюджетні фінансові зобов’язання?

Бюджетне зобов'язання - будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору щодо придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду або у майбутньому. Тобто бюджетне зобов’язання реєструється в Казначействі відповідно до укладеного договору між вами та підприємством яке надає послуги чи товари. Зобов’язання реєструються по реєстру бюджетних зобов’язань, який ви будете набиратися в програмі яку ми вам надамо, де будуть зазначатися дата договору, сума договору, та строк його дії. Термін дії договору при реєстрації повинен бути в межах бюджетного періоду (тобто рік). Бюджетне фінансове зобов’язання – це  зобов'язання сплатити кошти за будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення,відповідно до укладеного договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду. По одному договору можуть виникати декілька фінансових зобов’язань. Підтверджувальним документом щодо фінансового зобов’язання може бути накладна, акт виконаних робіт, акт надання послуг. Як договори, так і підтвердні документи по фінансових зобов’язаннях мають бути зареєстровані в Казначействі протягом 7 робочих днів. Тобто якщо договір чи накладна (акт) від 16 березня, останнім днем реєстрації в Казначействі буде 24 березня.  Якщо документи будуть подані пізніше, вони повертаються одержувачу без виконання, та оформляється попередження «Про не належне виконання бюджетного законодавства», відповідно до чинних норм та порядків.

Всі дані вносяться в програму, яку надає Управління Казначейства для встановлення на Вашому комп’ютері. Реєстри та платіжні доручення видруковуються з програми та записуються на флеш носій і подаються до Управління Казначейства в паперовому та електронному вигляді. Реєстр бюджетних зобов’язань (де містяться відомості про договір) подається в 2 екземплярах. Реєстр бюджетних фінансових зобов’язань подається в 2-х екземлярах.

Управління Казначейства приймає документи на реєстрацію до 13.00 год. в робочі дні.

Платіжні доручення подані до казначейства протягом операційного дня оплачуються після надходження  коштів на рахунок ОСББ, відкритий в територіальному органі казначейства, на наступний день.

 

Щодо послуги з утримання багатоквартирним будинком та соціального захисту громадян при оплаті цієї послуги

У зв’язку із зверненнями підприємств галузі, ОСББ, органів місцевого самоврядування щодо застосування положень законодавства в частині оплати послуг з управління багатоквартирним будинком (відшкодування витрат на управління багатоквартирним будинком - в будинках ОСББ) Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України роз'яснює.

Чинною редакцією Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (статтею 13) передбачено:

 • послугу з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, санітарно-технічне обслуговування, обслуговування внутрішньобудинкових мереж,утримання ліфтів, освітлення місць загального користування, поточний ремонт, вивезення побутових відходів тощо),
 • послугу з управління будинком, спорудою або групою будинків (балансоутримання, укладання договорів на виконання послуг, контроль виконання умов договору тощо).

Ці послуги є окремими житлово-комунальними послугами як за функціональним призначенням, так і за порядком затвердження цін/тарифів.

Тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій формуються виконавцями цих послуг відповідно до вимог Порядку затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  01.06.2011 №869, та підлягають обов ’язковому встановленню  органами місцевого самоврядування

На відміну від тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, ціни па послуги з управління будинком, спорудою або групою будинків визначаються виключно за договором (домовленістю сторін).

Пільги та субсидії на оплату послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій надаються з урахуванням встановленого органом місцевого самоврядування тарифу та соціальної норми житла, встановленої постановою Кабінету Міністрів України віл 6 серпня 2014 р, №409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування».

Надання пільг та субсидій на оплату послуги з управління будинком, спорудою або групою будинків (балансоутримання, укладання договорів на виконання послуг, контроль виконання умов договору тощо), визначеної у ст. 13 зазначеного Закону, законодавчими актами не передбачено.

01.07.2015 набрав чинності Закон України від 14 травня 2015 року № 417 VIII «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (далі - Закон № 417).

Згідно із положеннями Закону №417 передбачено перехідні умови від надання послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій до надання послуги з управління багатоквартирним будинком.

Виходячи з вимог Закону №417 призначення управителя багатоквартирного будинку здійснюється:

1) за рішенням співвласників багатоквартирного будинку - шляхом визначення відповідної форми управління багатоквартирним будинком;

2) за результатами конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку.

За таких умов, ціна на послугу з управління багатоквартирним будинком;

1) визначається за згодою сторін та зазначається у договорі з управителем (коли співвласники самостійно приймають рішення про форму управління та функції з управління багатоквартирним будинком передають управителю);

2) визначається за результатами конкурсу з призначення управителя - на рівні ціни, запропонованої в конкурсній пропозиції переможцем конкурсу.

Відповідно до статті 11 Закону №417 управління багатоквартирним будинком управителем здійснюється на підставі договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком.

Умови договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком повинні відповідати умовам  типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Вартість послуг з управління багатоквартирним будинком визначається за згодою сторін та зазначається у договорі з управителем.

Ціна на послугу є істотною умовою договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком.

Таким чином, Закон №417 не передбачає надання управителем багатоквартирного будинку послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, визначеної Законом України «Про житлово-комунальні послуги», натомість передбачає падання послуги з управління багатоквартирним будинком.

У розумінні статті 1 Закону № 417 управитель багатоквартирного будинку - це фізична особа - підприємець або юридична особа - суб’єкт підприємницької діяльності, яка за договором із співвласниками забезпечує належне утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території та належні умови проживання і задоволення господарсько-побутових потреб.

З метою забезпечення соціального захисту громадян при оплаті ними послуги з управління багатоквартирними будинками (послуги, що надаватиметься управителем відповідно до положень вищезазначеного Закону № 417), а також відшкодування витрат на управління багатоквартирним будинком - в будинках ОСББ Кабінетом Міністрів України прийнято постанови:

- від 27.04.2016 № 317 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 409 та №319 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якими, зокрема, доповнено перелік житлово-комунальних послуг, на які надаються, населенню субсидії, послугою з управління  багатоквартирними будинками;

- від 28.12.2016 № 1022 «Про затвердження Порядку визначення граничного розміру витрат на оплату послуги з управління багатоквартирним будинком, витрат на управління багатоквартирним будинком, виходячи з якого надаються субсидії населенню», якою визначено механізм розрахунку граничного розміру витрат на оплату послуги з управління багатоквартирним будинком, витрат на управління багатоквартирним будинком, виходячи з якого надаються субсидії населенню для відшкодування таких витрат.

Однак практична реалізація цих нормативно-правових актів вимагає внесення змін до бюджетного законодавства, а також нормативно-правових актів, що регулюють питання перерахування субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання субсидій населенню.

Так, згідно із статтею 102 Бюджетного кодексу України та згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовід ведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот. Тобто, вказані законодавчі акти не передбачають поняття «управління багатоквартирними будинками».

Під час опрацювання проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо пільг окремим категоріям громадян)» Мінрегіон надав Міністерству фінансів (головному розробнику законопроекту) пропозиції стосовно необхідності внесення змін до частини третьої статті 102 Бюджетного кодексу України в частині доповнення слів «квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій)» словами «управління багатоквартирним будинком».

Наразі зазначений законопроект внесено Міністерством фінансів на розгляд Урядові.

При цьому питання щодо надання пільг на оплату послуги з управління багатоквартирними будинками (пільг для відшкодування витрат на управління багатоквартирним будинком — для мешканців будинків, у яких, утворено ОСББ), може бути вирішеним лише після внесення змін до низки законів України, якими визначаються пільги на оплату житлово-комунальних послуг.

Відповідно до статті 19 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» виключно законами України визначаються пільги щодо оплати житлово-комунальних та критерії їх надання.

У зв’язку з цим Мінрегіоном спільно з Міністерством фінансів та Міністерством соціальної політики опрацьовуються можливі шляхи врегулювання цього питання.

Водночас звертаємо увагу, що на сьогодні залишається чинною постанова Кабінету Міністрів України від 13.11.2013 № 860 «Про надання пільг та субсидій для відшкодування витрат на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій мешканцям житлових будинків, у яких створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (житлово-будівельні кооперативи)».

Згідно з положеннями цієї постанови Кабінету Міністрів України для надання пільг та субсидій для відшкодування витрат на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій мешканцям житлових будинків, у яких створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (житлово-будівельні кооперативи), застосовується розмір внесків, що спрямовуються на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (з розрахунку на 1 кв. метр загальної площі квартири), визначений загальними зборами об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (житлово-будівельного кооперативу), але не більше найвищого тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, встановленого відповідним органом місцевого самоврядування для будинків такої самої поверховості, а у разі їх відсутності - не більше найвищого тарифу на такі послуги, встановленого відповідним органом місцевого самоврядування.