ВАРАСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР

 КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

ІМЕНІ З.А.МАТВІЄНКО

(ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ М. ВАРАШ)

Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко – бюджетна, реабілітаційна установа цільовим призначенням якої є здійснення комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, дітей, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (з метою запобігання виникненню інвалідності), а також осіб Вараської міської територіальної громади, визначених в абзацах шостому і сьомому статті 4 Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні (військовослужбовці) – (далі особи), засвоєння ними знань, умінь і навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності, формування та розвиток фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей з метою максимальної реалізації особистого потенціалу, створення передумов для інтеграції в суспільство.

Засновником Центру є Вараська міська рада. Фінансування закладу здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

Центр є структурним підрозділом Департаменту соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради.

Послуги комплексної реабілітації надаються для жителів Вараської міської територіальної громади.

Реалізація передбачених Центром завдань та послуг комплексної реабілітації забезпечується на різних програмах перебування: амбулаторне, стаціонарне денне перебування, соціальний патронаж.

На Програму амбулаторного перебування зараховуються діти особи з інвалідністю, діти з групи ризику щодо отримання інвалідності, особи, визначені в абзацах 6,7 статті 4 Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» (військовослужбовці) Вараської міської територіальної громади, які за станом здоров'я не потребують постійного цілодобового догляду.

На Програму стаціонарного денного перебування зараховуються діти, особи з інвалідністю з психофізичними та (або) інтелектуальними вадами розвитку Вараської міської територіальної громади, які  потребують постійного цілодобового догляду та сторонньої допомоги.

На   програму соціального патронажу  зараховуються  діти та особи з інвалідністю м. Вараш, які мають важкі форми захворювань та потребують послуг соціальної, психологічної реабілітації, відповідно до Індивідуальної програми реабілітації, але через тяжкий інвалідизуючий стан не можуть відвідувати Центр.

Для отримувачів послуг стаціонарного денного перебування організоване збалансоване триразове харчування.

Центр розміщений у споруді, яка побудована за сучасними європейськими стандартами із спеціально облаштованою інфраструктурою. Для надання послуг комплексної реабілітації (абілітації) у Центрі функціонує два відділення – соціальної та медичної реабілітації, у яких надаються послуги, які дозволяють якісно відновити фізичний, психологічний і соціальний статус отримувачів послуг без відриву їх від сім’ї.

Тривалість курсу реабілітації визначається реабілітаційною комісією Центру і складає термін, необхідний для виконання індивідуальної програми реабілітації (від 21 дня до 24 місяців). Послуги надаються курсами та безперервно в залежності від захворювання дитини та бажання батьків.

Сьогодні – це заклад, який забезпечує надання послуг комплексної реабілітації (абілітації), зокрема:

- ранньої реабілітації;

- соціальної реабілітації;

- психологічної реабілітації;

- педагогічної реабілітації, професійної орієнтації;

- медичної, фізичної реабілітації;

- фізкультурно-спортивної реабілітації. 

Комплекс реабілітаційних заходів у Центрі надається безкоштовно і спрямований на сімейно-центрований підхід у організації допомоги.

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА, СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЇ

Фахівці відділення соціальної реабілітації забезпечують надання послуг соціальної, психолого-педагогічної реабілітації (абілітації) та організацію денної зайнятості отримувачів послуг стаціонарної денної форми перебування.

Реабілітаційний процес спрямований на формування життєвої компетентності отримувачів послуг, повернення їх до активної участі в житті, відновленні соціального статусу, формування та розвиток основних соціальних навичок, педагогічну корекцію з метою вироблення та підтримання навичок самостійного (автономного) проживання, стереотипів безпечної поведінки.

Реалізацію завдань соціальної, психолого-педагогічної реабілітації щоденно здійснюють вчителі: -реабілітолог, -дефектолог, -логопед, практичний психолог, вихователі, керівник музичний, вчитель з трудового навчання. 

Послуги ранньої реабілітації:

- соціальна, психолого-педагогічна

- діагностика;

- соціальна, психолого-педагогічна корекція;

- консультування;

- оцінка досягнень.

Послуги соціальної реабілітації:

- соціальна діагностика;

- заходи з соціальної реабілітації:

  • самообслуговування
  • соціально-побутова реабілітація
  • соціально-середовищна реабілітація
  • соціально-культурна реабілітація
  • заняття за методикою М.Монтессорі;  

- консультування;                                                                            

- оцінка досягнень.

Послуги з психологічної реабілітації:

- психологічна діагностика;  

- психологічна корекція:  пізнавальних процесів, поведінкових аспектів, міжособистісних відносин;                            

- психорелаксація, сенсорна інтеграція, консультування, оцінка досягнень.                        

Послуги з педагогічної реабілітації:

- педагогічна діагностика

- педагогічна корекція: корекційні заняття з: пізнавального розвитку, сенсорного виховання, розвитку уявлень про навколишній світрозвитку комунікативних та мовленнєвих навичок, художньо-естетичного розвитку, формування навчальних навичок, формування математичних уявлень, підготовки дітей до школи, навчання читання, формування графомоторних навичок, альтернативних методів спілкування;

- логопедична корекція: корекційні заняття, логопедичний масаж, логоритміка;

-  музичне виховання;  

- професійна орієнтація: професійна діагностика, професійна інформація, професійне консультування, професійний відбір, професійний підбір, професійне самовизначення;

- гурткова робота: «Майстер» (столярна справа), «Господарочка» (кулінарія), «Свіча» (свічковаріння), «Умійко» (декоративне мистецтво), «Срібна голка» (швейна справа), «Чарівниця» (декоративно-прикладне мистецтво), «Мала сцена» (театралізована діяльність), «Калейдоскоп» (сублімація, поліграфія) «Виноградар»;

- консультування;

- оцінка досягнень.

Послуги фізкультурно-спортивної реабілітації включають: заняття з розвитку рухової активності, спортивно-прикладні вправи, теренкур, фізкультура на повітрі.

                                               

МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

Робота фахівців відділення медичної реабілітації спрямована на відновлення рухових функцій та подолання фізичних обмежень дітей та осіб з інвалідністю, військовослужбовців.

З цією метою надаються послуги:

Фізичної реабілітації, які передбачають здійснення заходів з: 

- лікувальної фізкультури  (за методикою В.Казявкіна, А.Смолянінова, В.Євмінова, І.Мухіна).

- масажу (класичний, стимулюючий, розслаблюючий).

- кінезіотерапії  (рухові вправи на: системі «Павук», рейці з рухомим кронштейном в кінезіокабіні).

- механотерапії (бігова доріжка, багатофункціональний силовий тренажер, кардіотренажер «Орбітрек», механічне масажне ліжко, велотренажер (для дітей /дорослих), дитячі тренажери).

Відновна терапія:

- Апаратна фізіотерапія (ампліпульсотерапія, електрофорез, фонофорез, ультратонтерапія (дарсенваль), лазер скануючий, міостимуляція, мікрополяризація, електростимуляція,  магнітотерапія;

-  Бальнеотерапія (підводний душ-масаж, циркулярний душ, душ Шарко, висхідний душ, ароматичні ванни, вихрові ванни для рук і ніг).

- Теплолікування (парафіно-озокеритові аплікації).

Профілактично-оздоровчі заходи (киснево-синглентна терапія, фітотерапія,  галотерапія, стоматологічна допомога).

 

Умови зарахування до Центру реабілітації м. Вараш

Направлення та зарахування до Центру реабілітації м. Вараш проводиться відповідно до Порядку здійснення реабілітаційних заходів у Вараському міському центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко, затвердженого рішенням Вараської міської ради № 1771-РР-VІІІ.

Порядок здійснення реабілітаційних заходів у Вараському міському центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А. розроблено відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 19.01.2022 №31 «Про затвердження Порядку здійснення реабілітаційних заходів».

Щоб отримати послуги комплексної реабілітації у Центрі реабілітації м. Вараш необхідно виконати наступні кроки:

 НАВІГАТОР ДІЙ

щодо зарахування на послуги

комплексної реабілітації

 дітей /осіб з інвалідністю

Крок 1. Звернутися до ЛКК/МСЕК (лікувального закладу за місцем проживання) для оформлення Індивідуальної програми реабілітації дитини/особи з інвалідністю.

Крок 2. Звернутися до лікаря-педіатра/лікаря сімейного/профільного спеціаліста за місцем проживання з метою отримання виписки із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма №027/о).

Крок 3. Звернутися в ЦНАП та взяти витяг з реєстру територіальної громади/довідка про взяття на облік для внутрішньо переміщених осіб (можна в Дії). 

Крок 4.  Зібрати пакет документів: 

- виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого, форма №027/о,

- витяг з реєстру територіальної громади/довідка про взяття на облік для внутрішньо переміщених осіб (можна з Дії).

Копії документів:

- Індивідуальної програми реабілітації  дитини/особи з інвалідністю;

- свідоцтва про народження дитини/паспорта особи;  

- ідентифікаційного коду дитини/особи;

- ідентифікаційного коду одного з батьків/законних представників/ особи;

- паспорта одного з батьків/законних представників/особи (1,2,11 стор.).

Крок 5. Звернутися в департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради (105 кабінет) написати заяву щодо надання послуг у Центрі реабілітації м. Вараш та подати вищезазначений зібраний пакет документів.

Крок 6. Очікувати повідомлення (в телефонному режимі) від працівника Центру реабілітації м. Вараш про дату прибуття до Центру для зарахування на послуги комплексної реабілітації.

НАВІГАТОР ДІЙ

щодо зарахування на послуги

комплексної реабілітації

дітей, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності

Крок 1. Звернутися до лікаря-педіатра/лікаря сімейного/профільного спеціаліста за місцем проживання з метою:

- отримання направлення до обласного/державного лікувального закладу для обстеження/лікування дитини або підтвердження уже встановленого діагнозу;

 - отримання виписки із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма №027/о).

Крок 2. Звернутися до спеціалістів обласного лікувального закладу з метою обстеження/лікування дитини або підтвердження уже  встановленого діагнозу.

По закінченню обстеження/лікування або підтвердження уже встановленого діагнозу в обласному лікувальному закладі видається виписний епікриз, або консультативний висновок (форма  №028/о).

Крок  3. Звернутися до лікувально-консультативної комісії (ЛКК) лікувального закладу за місцем проживання дитини із консультативним висновком (форма № 028/о) / виписним епікризом, з метою отримання рішення з рекомендаціями щодо проходження реабілітації в Центрі реабілітації м. Вараш.

Крок 4. Звернутися в ЦНАП та взяти витяг з реєстру територіальної громади/довідка про взяття на облік для внутрішньо переміщених осіб (можна в Дії). 

Крок 5. Зібрати пакет документів:

- рішення ЛКК;

- консультативний висновок (форма № 028/о) або виписний епікриз;

- виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма №027/о);

- витяг з реєстру територіальної громади/довідка про взяття на облік для внутрішньо переміщених осіб (можна з Дії); 

- копія свідоцтва про народження дитини;

- копія ідентифікаційного коду дитини;

- копія паспорта одного з батьків (1,2,11 стор.);

- копія ідентифікаційного коду одного з батьків.

Крок 6. Звернутися в департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради (105 кабінет) написати заяву про надання послуг у Центрі реабілітації м. Вараш та подати зібраний пакет документів.

Крок 7. Очікувати повідомлення (в телефонному режимі) від працівника Центру реабілітації м. Вараш про дату прибуття до Центру для зарахування на послуги комплексної реабілітації.

НАВІГАТОР ДІЙ

щодо зарахування на послуги комплексної реабілітації

військовослужбовців

Крок 1. Звернутися до лікаря сімейного/профільного спеціаліста за місцем проживання з метою отримання виписки із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма №027/о).

Крок 2. Звернутися до ЛКК/ВКК (по місцю проживання/служби) та взяти рішення з рекомендаціями щодо проходження реабілітації в Центрі реабілітації м. Вараш.

Крок 3. Звернутися в ЦНАП та взяти витяг з реєстру територіальної громади/довідка про взяття на облік для внутрішньо переміщених осіб (можна з Дії). 

Крок 4. Зібрати пакет документів:

- виписку із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого, форма №027/о;

- рішення ЛКК/ВКК;

- витяг з реєстру територіальної громади/довідка про взяття на облік для внутрішньо переміщених осіб (можна з Дії);

Копії документів:

- паспорта особи (1,2,11 стор.);

- ідентифікаційного коду особи; 

- документа, що засвідчує мобілізацію особи.

Крок 5. Звернутися в департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради (105 кабінет), написати заяву про надання послуг у Центрі реабілітації  м. Вараш та подати зібраний пакет документів.

Крок 6. Очікувати повідомлення (в телефонному режимі) від працівника Центру реабілітації м. Вараш про дату прибуття до Центру для зарахування на послуги комплексної реабілітації.

 

РЕЖИМ РОБОТИ

Вараського міського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко

Центр реабілітації м. Вараш працює за п'ятиденним робочим тижнем

з двома вихідними днями: субота, неділя.

Робочий час Центру:  8.00 - 17.00

Перерва на обід:  12.00 - 13.00

В Центрі реабілітації м. Вараш робочий час встановлюється в розрізі окремих категорій посад, відповідно до норм чинного законодавства.

Графік роботи медичних працівників:

08.00 - 13.00

13.00 - 16.42

Перерва на обід  12.00 – 13.00

Графік роботи груп денного перебування:

08.00 (07.00 чергова група) - 13.00 (12.00 чергова група) - І зміна

13.00 (12.00 чергова група) - 18.00  (17.00 чергова група) - ІІ зміна 

Графік проведення корекційних занять:

9.30 - 13.06 - І зміна

13.00 - 17.00 - ІІ зміна

Графік роботи корекційних педагогів (практичні психологи, вчителі: логопед, дефектолог, реабілітолог) встановлюється відповідно до індивідуальних потреб отримувачів послуг.

Директор департаменту соціального захисту та гідності  - Талах Наталія Олександрівна

Адреса департаменту соціального захисту та гідності:

майдан Незалежності 1, м. Вараш,

Вараський р-н, Рівненська обл., 34403 

тел./факс (03636) 2-32-95 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Директор Центру реабілітації – Федінчик Наталія Сергіївна

Прийом громадян проводиться у першу, третю середу місяця з 15.00 до 18.00.

 

Адреса Центру реабілітації м. Вараш:

вул. Меслибницька, Північний мікрорайон, буд. 9, м. Вараш,

Вараський р-н, Рівненська обл., 34403

тел./факс (03636) 2-37-95, 2-32-29

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Веб-сайт: WWW rebcenter.rv.ua