Для оформлення інформаційного запиту


Письмово: 34400, м.Вараш, майдан Незалежності, 1, виконавчий комітет Вараської міської ради (на конверті вказувати «Публічна інформація») або факсом (03636) 2-45-19
Усно: телефон  067-579-57-60. 
Електронна адресаЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Закон України "Про внесення зміни до статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо зменшення строку оприлюднення проектів нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування"

 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про інформацію" та Закону України "Про доступ до публічної інформації»"

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про доступ до публічної інформації "


Цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.


УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 547/2011

Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації

З метою забезпечення безумовного виконання органами виконавчої влади Закону України «Про доступ до публічної інформації», реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію, керуючись частиною другою статті 102 Конституції України, постановляю:

doc smРозпорядження міського голови від 31.07.2023 №204-Род-23-3100 "Про Перелік відомостей, що становлять службову інформацію Вараської міської ради та її виконавчого комітету"

doc smРозпорядження міського голови від 23.07.2021 №201-р "Про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Вараській міській раді та її виконавчому комітеті"

doc smРозпорядження міського голови від 18.08.2021 №217-р "Про оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних, розпорядником яких є Вараська міська рада та її виконавчий комітет"

 
 
 

Надання публічної інформації  виконавчим комітетом Вараської міської ради здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом «Про доступ до публічної інформації», публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.
Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:
1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
3) підпис і дату.

1. Запит  може  бути  поданий  особисто  до  спеціальних   структурних   підрозділів або  посадовим  особам,  які організовують у встановленому порядку  доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник  інформації, в робочий  час згідно з  правилами внутрішнього трудового розпорядку.
2. У  запиті   необхідно   зазначити  спосіб  отримання  інформації.
3. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний  запитувачем,  протягом п'яти робочих днів з дня  надходження запиту. 
4. У  разі коли запит стосується надання великого обсягу  інформації або потребує пошуку інформації серед  значної кількості   даних,  строк  розгляду  запиту  може  бути
продовжено до 20 робочих днів  з  обґрунтуванням  такого  продовження. Про продовження   строку   запитувачу повідомляється  в письмовій формі не пізніше  п'яти робочих днів з дня надходження запиту.
5. Інформація на запит надається безоплатно.
6. У  разі  коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10  сторінок,  про  це  протягом  п'яти робочих  днів  з  дня  надходження запиту повідомляється запитувачу  із  зазначенням  обсягу  фактичних   витрат, пов'язаних  із  копіюванням  або  друком документів,  та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації  здійснюється  протягом  трьох  робочих  днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
7. У задоволенні запиту може бути  відмовлено  у  таких   випадках:
1) розпорядник  інформації не володіє і не зобов'язаний  відповідно до його компетенції, передбаченої  законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено  запит;
2) інформація,  що запитується,  належить  до  категорії інформації з обмеженим доступом;
3) запитувач  не  оплатив фактичні витрати,  пов'язані з  копіюванням або друком  документів, відповідно до пункту 6 цих приміток;
4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на  інформацію, передбачених  частиною  п'ятою  статті   19  Закону  України "Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено:
прізвище, ім'я,  по батькові (найменування) запитувача, поштову  адресу  або  адресу електронної пошти,  а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);
загальний опис інформації або вид,  назву,  реквізити чи  зміст   документа,   щодо  якого  зроблено запит  (якщо запитувачу це відомо);
підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

ПРИМІРНИЙ ПОРЯДОК
складення та подання запитів на інформацію


1. Запит  на  інформацію  подається  фізичною  або  юридичною особою,  об'єднанням  громадян   без   статусу   юридичної   особи розпоряднику  інформації  в  усній  чи  письмовій  формі  під  час особистого  прийому  або  шляхом  надсилання  поштою,  електронною поштою, телефаксом або по телефону.
2. Запит на інформацію подається у довільній формі.
3. Запит на інформацію повинен містити:
прізвище, ім'я,   по   батькові   (найменування)  запитувача, поштову адресу,  адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);
загальний опис інформації або вид,  назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
4. Для подання письмового запиту запитувач  може  використати форму,  яку  надає  розпорядник інформації та яка розміщується на сторінці розпорядника на офіційному веб-сайті міськвиконкому.
5. Запит  на  інформацію  може  бути   подано   особисто     посадовим особам,  які організовують  у  встановленому  порядку   доступ   до   публічної інформації,  якою  володіє  розпорядник інформації,  в робочий час гідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.
6. Під час подання запиту на  інформацію  запитувач  зазначає зручну для нього форму отримання інформації.
7. У  разі  коли  з  поважних причин (інвалідність,  обмежені фізичні можливості тощо) особа не  може  подати  письмовий  запит, його оформлює представник спеціального структурного підрозділу або посадова особа,  яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної  інформації,  якою  володіє  розпорядник інформації,  із зазначенням прізвища,  ім'я,  по батькові,  контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.
8. На  вимогу  запитувача  на  першому  аркуші  копії  запиту проставляється  відбиток  штампа   із   зазначенням   найменування розпорядника  інформації,  дати  надходження  та  вхідного  номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

9. Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту  на  інформацію  передбачає виготовлення  копій  документів  обсягом  більш  як  10  сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.
Розмір  фактичних  витрат   визначається   в  межах  граничних  норм, встановлених Кабінетом Міністрів України постановою № 740 від 13.07.2011 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію».  При  наданні  особі інформації про себе та інформації,  що становить суспільний інтерес,  плата  за  копіювання  та  друк  не стягується.

НОРМИ

витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

Послуга, що надається

Граничні норми витрат

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,3 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,5 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування однієї сторінки

Примітка Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання або друку документів.

 

Згідно з Законом України  "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.Примітка. Розмір  мінімальної  заробітної  плати  за  виготовлення   однієї сторінки встановлюється  на  дату копіювання  та  друку документів.

Відповідно до статті 23  Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.