ГРУДЕНЬ: графік надання адміністративних послуг у м.Вараш у ЧЕТВЕР та СУБОТУ

Графік надання адміністративних послуг у м.Вараш на грудень 2023. 

Грудень: графік консультацій представників структурних підрозділів виконавчого комітету

Відновлено графік надання консультацій представниками суб’єктів надання адміністративних послуг.

ЛИСТОПАД: графік надання адміністративних послуг у м.Вараш у ЧЕТВЕР та СУБОТУ

Графік надання адміністративних послуг у м.Вараш листопад 2023.          

Квитки до імпровізованого парку розваг для дітей із числа сімей військовослужбовців, сімей загиблих, зниклих безвісти

Департамент соціального захисту та гідності ВК ВМР із метою організації дозвілля дітей з числа сімей військовослужбовців, сімей загиблих, зниклих безвісти (перебувають в полоні) організовує видачу безкоштовних квитків для відвідування атракціонів в імпровізованому парку розваг.

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта - рішення Вараської міської ради від 25.06.2021 №530 "Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки"

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта - рішення Вараської міської ради від 25.06.2021 №530 "Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки".

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Детального плану території земельної ділянки для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з кадастровим номером 5610700000:01:003:0125 площею 0.7226 га, яка розташована по вул.Тараса Боровця в м. Вараш Вараського району Рівненської області

1. Інформація про замовника СЕО:

Відділ архітектури та містобудування виконавчого комітету Вараської міської ради

34400, Рівненська область, Вараський район, м. Вараш,  Майдан Незалежності 2.

2.  Вид та основні цілі документу державного планування (ДДП) та його зв’язок з іншими ДДП:

Детальний план території є містобудівною документацією місцевого рівня, що визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування організації інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою території проєктування, захисту території  від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього  природного середовища, охорони та збереження  нерухомих об’єктів  культурної спадщини та пам’яток археології (якщо вони присутні).

Детальний план території розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

У відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», детальний план території (ДПТ) – містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території. Детальний план території може виконуватись для ділянок в межах населених пунктів або поза межами населених пунктів. 

Підставою для розроблення детального плану території є рішення Вараської міської ради №1936-РР-VIII від 07 червня 2023 року «Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план території земельної ділянки для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з кадастровим номером 5610700000:01:003:0125 площею 0.7226 га, яка розташована по вул.Тараса Боровця в м. Вараш Вараського району Рівненської області».

При розробленні детального плану території враховується генеральний план населеного пункту, схема планування Рівненської області, стратегія просторового розвитку території, показники економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження  нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проєктна документація, інформація земельного кадастру, заяви щодо забудови та іншого використання території.

3. Інформація про те, якою мірою ДДП визначає умови для здійснення діяльності або надання документів дозвільного характеру на реалізацію видів діяльності та об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, у тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів:

Розроблення детального плану території передбачає формування проектних рішень на всю територію проектної ділянки. Проектні рішення охоплюють усі види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території ділянки. Проектні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку обумовлюються в тому числі завданням на розроблення детального плану території. Проект визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно- захисних зон, охоронних зон, природоохоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах, які визначені законодавством України та низкою нормативно-правових актів та у сфері забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища поза територією населених пунктів. До сфери охоплення СЕО детального плану території відноситься оцінка наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, від реалізації проектних рішень. 

4. Ймовірні наслідки:

а) для довкілля;

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування детального плану, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля: - ґрунти; - атмосферне повітря; - водні ресурси; - стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок); - кліматичні фактори; - у тому числі для здоров’я населення.

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом;

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території на територій з природоохоронним статусом.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДПТ не буде затверджено:

Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної планованої діяльності. Вибір земельної ділянки проведено з урахуванням варіантів можливого розміщення житлового кварталу і техніко-економічних міркувань з урахуванням найбільш економного використання земель, транспортного сполучення та соціально-економічного розвитку району. У разі незатвердження документа державного планування, а саме детального плану території земельної ділянки площею 0,7226 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Вараш та відмова від реалізації будівництва об’єкту, що проектується, перешкодить пришвидшенню розвитку економіки населеного пункту.

6.Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО:

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планової діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища, а також оцінити вплив на навколишнє середовище в період забудови земельної ділянки, відведеної під об’єкт планової діяльності, дати прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи із особливостей планової діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію: – доповіді про стан довкілля, – статистичну інформацію, – фонові та лабораторні дослідження стану довкілля, – дані моніторингу стану довкілля, – оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля, – пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП:

Під час проведення процедури стратегічної екологічної оцінки передбачені заходи для запобігання негативного впливу на довкілля та здоров’я населення по таких напрямках:

– охорона рослинного покриву;

– охорона атмосферного повітря;

– охорона поверхневих та підземних вод;

– охорона ґрунтів та геологічного середовища;

– заходи щодо пожежної безпеки.

Перелік проектних рішень для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків від планової діяльності, комплекс яких включає:

– ресурсозберігаючі заходи (збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.);

– планувальні заходи (функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон, озеленення території та ін.);

– охоронні заходи (моніторинг території зон впливу планової діяльності).

8. Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку:

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку буде виконуватися згідно Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (Наказ 296, Міністерства екології та природних ресурсів України) та згідно положень визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура Звіту із СЕО: 

1) Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування; 

2) Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозовані зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено; 

3) Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності працюючих та населення, стану їх здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу; 

4) Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я працюючих та населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом; 

5) Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я працюючих та населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування; 

6) Опис наслідків реалізації проектних рішень документу державного планування для довкілля, а також для здоров’я працюючих та населення, у тому числі кумулятивних, синергічних, позитивних і негативних наслідків; 

7) Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування; 

8) Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки); 

9) Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я працюючих та населення; 

10) Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я працюючих (за наявності); 

11) Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію. 

Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається змістом та характером проектних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання. 

Обласні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я (відповідні підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров’я), у межах своєї компетенції надають у письмовій формі свої зауваження і пропозиції до «Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки» у строк, що не перевищує 10 днів з дня отримання такої Заяви – обов’язково. 

За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання:

Відділ архітектури та містобудування виконавчого комітету Вараської міської ради

34400, Рівненська область, Вараський район, м. Вараш,  Майдан Незалежності 2.

Конкурс для громадських інституцій, які працюють на підтримку ветеранів та членів їх сімей

Український ветеранський фонд розпочав новий конкурс спільно з Громадською організацією "Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину"Єднання".

Рішення виконавчого комітету №347-РВ-23 від 25.08.2023 "Про демонтаж рекламних щитів та тимчасових споруд"

Рішення виконавчого комітету №347-РВ-23 від 25.08.2023 "Про демонтаж рекламних щитів та тимчасових споруд"

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Комплексного плану просторового розвитку території Вараської міської територіальної громади Вараського району Рівненської області

Програма "ВідновиДІМ": допомога у відбудові пошкоджених будівель

На адресу Вараської МТГ надійшов лист від Вараської районної державної (військової) адміністрації №4091/01-29/23 від 23.10.2023 р. щодо Програми "Віднови ДІМ".

Агровиробники Вараської громади можуть безоплатно отримати мінеральні добрива на весняну посівну 2024

Зокрема, уряд США у межах ініціативи AGRI-Україна безоплатно надасть 7 тисячам українських агровиробників мінеральні добрива для весняної посівної  2024.

Конкурс на вакантну посаду директора комунального закладу "Вараський молодіжний центр"

Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради оголошує конкурс на вакантну посаду директора комунального закладу «Вараський молодіжний центр».