ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

  1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Відділ архітектури та містобудування виконавчого комітету Вараської міської ради;
Незалежності майдан, 2, м. Вараш, Вараський р-н, Рівненська обл., 34403;                              код за ЄДРПОУ – 44236553;

категорія замовника – орган місцевого самоврядування.

  1. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Вараської міської територіальної громади Вараського району Рівненської області (код ДК 021:2015:71410000-5 - Послуги у сфері містобудування).

  1. Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-07-28-003601-a
  2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

            Характеристика об’єкту надання послуг:

Місце розташування – Вараська міська територіальна громада Рівненської області.

Орієнтовна площа Вараської міської територіальної громади: 606,9 кв.км.

Підстава для надання послуг:

- Рішення Вараської міської ради №1008 від 17 листопада 2021 року «Про розроблення комплексного плану просторового розвитку території Вараської міської територіальної громади Вараського району Рівненської області» зі змінами;

- Земельний кодекс України;

- Водний кодекс України;

- Закони України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про землеустрій», «Про основи містобудування», «Про національну інфраструктуру геопросторових даних»;

- Порядок функціонування національної інфраструктури геопросторових даних, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року №532;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 01 вересня 2021 р. № 926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 р. № 632 «Про визначення формату електронних документів комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території»

- інших підзаконних нормативних актів та технічних норм, що застосовуються при розробленні комплексного плану просторового розвитку території.

            Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у цій сфері.

  1. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено відповідно до розрахунку витрат до кошторису відділу архітектури та містобудування виконавчого комітету Вараської міської ради на 2023 рік.

 

  1. Очікувана вартість предмета закупівлі: 9 636 011,00 грн (дев’ять мільйонів шістсот тридцять шість одинадцять грн 00 коп.) з ПДВ.

 

  1. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

         Очікувана вартість предмета закупівлі сформована виходячи з орієнтовної площі Вараської міської територіальної громади та вартості розроблення містобудівної документації.

  1. Процедура закупівлі:

Застосовується процедура – відкриті торги з особливостями.