20 червня Національне агентство України з питань державної служби оприлюднило наказ №47-22 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо роботи з конфліктами в органах місцевого самоврядування".

Їх розроблено задля надання методичної допомоги посадовим особам місцевого самоврядування стосовно їхніх дій у разі виникнення конфліктів міжособистісного характеру під час виконання ними посадових обов'язків, а також для зниження напруги в колективі, підвищення ефективності роботи органу місцевого самоврядування під час реалізації ним своїх повноважень, створення сприятливого організаційного та психологічного клімату у колективі.

Ознайомитись з Методичними рекомендаціями