13 квітня 2022 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо звільнення від військової служби деяких категорій громадян» (далі - Закон №2169).

Закон №2169, вносить зміни до Законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (далі – Закон про мобілізацію) та «Про військовий обов’язок і військову службу» (далі – Закон про військову службу) - в частині увільнення деяких осіб від військової служби у випадку наявності певних обставин.

Так 24 лютого 2022 року Президент України видав указ №65/2022 від 24 лютого 2022 року «Про загальну мобілізацію» у зв’язку із введенням воєнного стану та необхідністю відсічі збройної агресії рф. Відповідно до частин першої та шостої статті 22 Закону про мобілізацію - всі громадяни зобов’язані з’являтись у випадку виклику до територіального центру комплектування та соціальної підтримки - для взяття на військовий облік військовозобов’язаних чи резервістів, визначення їх призначення. Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється зміна місця проживання без дозволу відповідної посадової особи (керівника військових частин, або керівника органів/підрозділів в яких вони перебувають на військовому обліку).

Разом із тим, стаття 23 Закону про мобілізацію встановлює осіб, що є військовозобов’язаними, але не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. До переліку - крім заброньованих, осіб з інвалідністю, осіб на утриманні яких 3 або більше дітей (до 18 років), чи які самостійно виховують дитину (до 18 років) та інших - додаються ще особи (як жінки, так і чоловіки) які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби, визначених частиною шостою статті 2 Закону про військову службу. Перелік всіх, відстрочених від призову на військову службу під час мобілізації міститься у ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Таким чином, нововведенням Закону №2169 стало те, що якщо чоловік, або дружина певної особи на даний момент проходить військову службу, і така особа має хоча б одну неповнолітню дитину - така особа не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, навіть якщо підлягала за іншими правилами.

Крім того, згідно нововведень у перелік тих призовників, яким надається відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами (за їх бажанням) внесено тих, які мають дитину віком до 18 років, яку виховують самостійно; або дитину віком до 3 років (пп. 3, 4 частини 2 статті 17 Закону про військову службу).

Інші підстави за наявності яких призовникам надається відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами ( за їх бажанням) - розміщені в тій же частині другій статті 17 Закону про військову службу .

Насамкінець, відповідно до оновленої Законом №2169 частини четвертої статті 26 Закону про військову службу - звільняються з військової служби військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період - крім іншого - через певні сімейні обставини або інші поважні причини. Перелік таких обставин/причин під час воєнного стану (пункт 2 частини 4 статті 26) доповнено, зокрема наступними випадками:

  • вагітністю військовослужбовців-жінок;
  • перебування жінок - військовослужбовців, у відпустці для догляду за дитиною до досягнення дитиною 3 років, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею 6 років;
  • один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (або ж дітей) віком до 18 років;
  • військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (чи дітей) віком до 18 років.

Подібні правила - зокрема щодо вагітності військовослужбовців-жінок встановлені і щодо контрактників (частина 5 цієї ж статті 26).

Щодо питання виїзду за кордон, треба зазначити - що відповідно до пункту 2-6 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» - у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону, крім осіб, зазначених у пунктах 2-1 (особи з інвалідністю з супроводжуючими) та 2-2 (особи, що супроводжують дітей з певними видами захворювань) цих Правил, також мають інші військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Ця норма не поширюється на осіб, визначених в абзацах другому - восьмому частини третьої статті 23 Закону про мобілізацію.

Таким чином, відповідно до нововведень Закону №2169 - особи (як жінки, так і чоловіки) які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби, визначених частиною шостою статті 2 Закону про військову службу - вважаються такими що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, а отже мають право перетнути кордон за наявності відповідних підтверджуючих документів.

Такими документами можуть бути:

  • свідоцтво про народження дитини (або дітей);
  • свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір'ю/батьком дитини (чи дітей);
  • документ, що підтверджують проходження іншим із подружжя одного із видів військової служби.